وطنم ,دورانها ,التهاب ,پابرجا ,شکوه ,شکوه پابرجا ,التهاب دورانها ,زخمی سربلند ,سربلند بحرانها ,دشوار زخمی ,زخمی سربلند بحرانها ,کشور روزهای دشو

وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دورانها


کشور روزهای دشوار

زخمی سربلند بحرانها


ایستادی بر جنگ رو در رو

خنجر از پشت می زند دشمن


گویی از ما و در نهان بر ما

وطنم پشت حیله را بشکن


وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دورانها


رگت امروز تشنه عشق است

دل رنجیده خون نمی خواهد


دل تو تا ابد برای تپش

غیرعشق و جنون نمی خواهد


شرم بر من اگر حریم تو

پیش چشمان من شکسته شود


وای بر من اگر ببینم چشم

رو به رویای عشق بسته شود


وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دورانها


کشور روزهای دشوار

زخمی سربلند بحرانها


از تب سرد موجهای خزر

تا خلیجی که فارس بوده و هست


می شود با تو دل به دریا زد

می شود با تو دل به دنیا بست


منبع اصلی مطلب : نسل نوجوانان ایرانی
برچسب ها : وطنم ,دورانها ,التهاب ,پابرجا ,شکوه ,شکوه پابرجا ,التهاب دورانها ,زخمی سربلند ,سربلند بحرانها ,دشوار زخمی ,زخمی سربلند بحرانها ,کشور روزهای دشو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : وطنم